Naslovna / Vijesti / Ekonomija / Svaki deseti stanovnik ima polisu životnog osiguranja

Svaki deseti stanovnik ima polisu životnog osiguranja

Broj aktivnih polisa životnog osiguranja na kraju 2019. godine iznosio je 62.308, a građani su lani potpisali novih 21.600 polisa, pokazuje godišnji Izvještaj Agencije za nadzor osiguranja koji se nalazi u skupštinskoj proceduri.

To praktično znači da su stanovnici Crne Gore počeli u masovnijem broju da se životno osiguravaju, pa sada svaki deseti stanovnik naše države ima polisu životnog osiguranja.

U posmatranom periodu kod osiguranja života stornirane su 7.842 polise, a redukovano 768 polisa. Godinama nazad, nezainteresovanost crnogorskih građana za životna osiguranja predstavljala je problem na ovom tržištu.

Prema Izvještaju, 2019. je rekordna godina za osiguranje u Crnoj Gori i po pitanju fakturisane premije osiguranja i po pitanju rasta na godišnjem nivou.

“Ukupna bruto fakturisana premija na crnogorskom tržistu osiguranja u 2019. godini iznosila je 94,7 miliona eura, što predstavija rast od 9,1 odsto u odnosu na 2018. Ukupna penetracija je veća u odnosu na 2018. godinu i iznosila je 1,93 odsto, dok je gustina osiguranja iznosila 152,3 eura i zabilježila je rast od 9,2 odsto u poređenju sa 2018. godinom”, navodi se u Izvještaju.

Iako je lani zabilježena rekordna godina, Agecija za nadzor osiguranja ipak konstatuje da su pokazatelji osiguranja na znatno nižem nivou nego u EU.

“U 2019. godini pokazatelj gustine životnih osiguranja iznosio je 27,5 eura po glavi stanovnika, dok je pokazatelj gustine neživotnih osiguranja iznosio 124,8 eura po glavi stanovnika. Gustina osiguranja u Crnoj Gori je još uvijek na znatno nižem nivou u poređenju sa prosjekom zemalja članica EU, gdje je, prema posljednjim raspoloživim podacima, u 2018. godini taj pokazatelj iznosio 2.170 eura”, precizira se u Izvještaju.

Sektor osiguranja je u 2019. godini nastavio profitabilno poslovanje sa svih devet kompanija za osiguranje koja su ostvarila ukupnu neto dobit u visini od 8,3 miliona eura, a u tim kompanijama je zapošljeno 853 radnika.

LOVĆEN OSIGURANJE LIDER

Kada je u pitanju raspored tržišnog učešća društava, najveće tržišno učešće mjereno bruto fakturisanom premijom zadržalo je Lovćen osiguranje sa 35 odsto učešća, odnosno sa 33,1 miliona eura bruto fakturisane premije.

Na drugom mjestu je Sava osiguranje sa 14,5 odsto učešća (13,7 miliona eura), pa slijede Uniqa neživotno osiguranje sa 13 odsto (12,3 miliona eura), Generali osiguranje Montenegro sa 12,5 odsto (11,8 miliona eura) i Grawe osiguranje sa 7,5 odsto (7,1 miliona eura).

Swiss osiguranje ima učešće 7 odsto (6,6 miliona eura), Wiener Stadtische životno osiguranje 4,9 odsto (4,6 miliona eura), Lovćen životna osiguranja 3,7 odsto (3,5 miliona eura) i Uniqa životno osiguranje 2 odsto (1,9 miliona eura).

Zanimljivo je da se u Crnoj Gori najviše osigurava sektor saobraćaja.

Tako je ukupna bruto fakturisana premija obaveznih osiguranja u saobraćaju u 2019. godini iznosila 39,4 miliona eura, što predstavija rast od 4,4 odsto u odnosu na 2018. godinu, kada je iznosila 37,7 miliona.

Do rasta premije obaveznih osiguranja u saobraćaju došlo je usljed rasta bruto fakturisane premije kod sve četiri obavezne vrste osiguranja u saobraćaju.

“Obaveznog osiguranja vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima za 66,8 odsto, zatim obaveznog osiguranja korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima za 13,4 odsto, obaveznog osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima za 3,5 odsto, i kod obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju od posljedica nezgode za 1,7 odsto”, objašnjava se u Izvještaju.

U dokumentu se podsjeća da na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i u 2019. godini dominantno učešće od 81,9 odsto u ukupnoj tržišnoj bruto fakturisanoj premiji ostvaruju neživotna osiguranja.

Životna osiguranja u Crnoj Gori i pored konstantnog trenda rasta su i dalje na relativno niskom nivou razvoja i u 2019. godini ostvaruju učešće u ukupnoj bruto fakturisanoj premiji osiguranja od 18,1 odsto, odnosno rast za 0,6 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu.

“Posmatrano prema grupama osiguranja, ukupna premija životnih osiguranja zabllježila je rast od 12,5 odsto, dok je ukupna bruto fakturisana premija neživotnih osiguranja ostvarila rast od 8,4 odsto u odnosu na 2018. godinu”, piše u godišnjem Izvještaju.

Izvor: Dnevne novine

O RTPV

Pročitajte i

Od početka godine naplaćeno 706 miliona eura poreskog duga

Od početka godine naplaćeno je više od 706 miliona eura, plan po rebalansu budžeta premašen …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *