Naslovna / Vijesti / Društvo / Građani da mijenjaju navike i da se navikavaju na elektronski način funkcionisanja

Građani da mijenjaju navike i da se navikavaju na elektronski način funkcionisanja

Građani treba da mijenjaju navike i da se navikavaju na elektronski način funkcionisanja, poručila je ministarka javne uprave Suzana Pribilović na konferenciji “Od šaltera do klika – završi elektronski”.

Konferencija je organizovana u okviru  kampanje ,,Završi elektronski” koja ima za cilj informisanje i povećanje korišćenja elektronskih usluga na portalu eUprava (www.euprava.me) i drugih elektronskih usluga koje pružaju državni organi, posebno imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju.

Fokus konferencije je bio na elektronskim uslugama državnih organa koje su dostupne građanima i privredi, digitalnoj transformaciji javne uprave i poslovnih procesa, posebno u kontekstu aktuelnih globalnih dešavanja usljed pandemije korona virusa.

Pribilović, je izrazila zadovoljstvo što su danas upriličili konferenciju „Od šaltera do klika – Završi elektronski“ koju Ministarstvo javne uprave organizuje u okviru projekta „Efikasna interna i eksterna komunikacija Strategije reforme javne uprave“, a koji finansira Evropska unija.

„Koristim priliku da zahvalim Delegaciji EU u Crnoj Gori koja je podržala ovaj događaj u okviru kampanje „Završi elektronski“, ali i koja u kontinuitetu podržava proces digitalizacije javne uprave. Sama kampanja je usmjerena ka informisanju građana o svim onim dostupnim elektronskim uslugama koje pružaju državni organi, pogotovu u kontekstu aktuelne situacije sa pandemijom korona virusa. Posljednja istraživanja, prije izbijanja pandemije, su pokazala da naši građani vole šalter i lični kontakt, ali upravo posljednjih mjeseci smo svjedoci da tradicionalne obasce ponašanje i navike možemo lako da mijenjamo kad zatreba”, kazala je ministarka Pribilović.

Prema njenim riječima, naši građani su pokazali da su fleksibilni i da se lako prilagođavaju novim okolnostima.

“Bilježimo porast korišćenja elektronskih usluga za oko 20% na portalu eUprave, a statistike korišćenja drugih servisa pokazuju da je u porastu i korišćenje usluga drugih resora. Bilo korone ili ne, građani treba da mijenjaju navike i da se navikavaju na elektronski način funkcionisanja. Ne vidim zašto bi mladi ljudi, u eri digitalnih tehnolgija, podnosili prijavu za polaganje stručnog ispita putem šaltera, ako to mogu uraditi jednostavno elektronski. Ili zašto bi neki privrednik zahtjev za izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, podnosio fizički Ministarstvu pravde, kad to može uraditi preko portala eUprave. Ili zašto bi građani čekali u redovima da zakažu pregled, preuzmu recepte za terapiju za hronična oboljenja, ako to mogu završiti sa dva klika preko portala eZdravlje”, dodala je ministarka Pribilović.

Vlada Crne Gore, kako je napomenula Pribilović, godinama radi na procesima koje imaju za cilj digitalnu transformaciju društva.

“Istovremeno, preduzeli smo brojne aktivnosti u oblasti digitalizacije javnih usluga i poslovnih procesa. Napravili smo značajne korake, ali smo itakako svjesni da je puno toga pred nama, i zato je važno da u narednom periodu iskoristimo sav naš domaći potencijal, ali i podršku koju nam pružaju naši EU i međunarodni partneri. Proteklih godina radili smo puno na prepoznavanju održivog i kvalitetnog strateškog okvira. Dobar strateški i normativni okvir predstavlja osnov za dalji razvoj procesa digitalizacije u Crnoj Gori”, naglasila je ministarka Pribilović na online na danas održanoj online konferenciji.

Ministarka Pribilović je podsjetila da je nedavno donijet Zakon o elektronskoj upravi, kojim je omogućeno da građani i privredni subjekti komuniciraju sa javnom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta.

“Podsjetiću i na uspostavljanje nove lične karte i saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, realizaciju sistema za elektronsko plaćanje, sistema za elektronsku identifikaciju čija nas implementacija uskoro očekuje, korišćenje jedinstvenog sistema za razmjenu podataka u e-uslugama, upisa djece u obrazovne ustanove i e-usluga  Glavnog grada, učešća u uspostavljanju e-usluge za registraciju preduzeća i dr. Uspostavljanjem ovakvog ambijenta za razvoj elektronskih usluga prethodnih godina razvijen je veliki broj poslovnih informacionih sistema i elektronskih usluga koje su građanima omogućile da svoja prava ostvaruju elektronskim  putem”, istakla je Pribilović.

Napomenula je da je na portalu eUprave trenutno je dostopno 596 usluga, od čega 218 za građane, a 356 za privredu.

Građanima je, kako je kazala, omogućeno aktivno kreiranje javnih politika u procesu donošenja zakona i strateških dokumenata putem sistema e-participacije, kao i podnošenje elektronskih peticija.

“Svjedoci smo, takođe, da je razvoj elektronske uprave dodatno dobio na važnosti u prethodnom periodu, kada je cijeli svijet bio suočen sa pandemijom korona virusa. U trenutku kada je bilo neophodno uspostaviti fizičku distancu sa građanima i privrednim subjektima, kako bi pružanje usluga bilo održivo i kvalitetno, javna uprava je odgovorila kreativnim i inovativnim rješenjima, iako je i sama bila suočena sa brojnim izazovima”, poručila je ministarka javne uprave.

Nakon izlaganja ministarke Pribilović, uslijedio je prvi panel “Od šaltera do klika – eUprava za građane”. Panelisti su govorili o značaju korišenja digitalnih usluga, sadašnjem stanju, ali i brojnim poboljšanjima kako bi građanima bile što dostupnije elektronske usluge i servisi.

Mirjana Begović, iz Ministarstva javne uprave je kazala jeda su građani u prethodnom imali određeni optor prema korišćenju eletronskih usluga, ali napomenula kako se to pomjerilo sa mrtve tačke.

Begović je kazala da je kampanja Završi elektronski imala veliki odjek kod građana.

” Na nama je da uradimo sve da građanima ponudimo nove elektronske usluge, a treba da sve one dijeljene resurse, informacioni sistemi i platforme, dodatno unaprijedimo i elektronske usluge zaokružimo. Veliki posao nas čeka da unaprijedimo postojeće elektronske usluge i da kreiramo neke nove”, istakla je Begović.

Govoreći o novoj elektronskoj ličnoj karti, Milanka Baković iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kazala je da je taj dokument ostvario sve preptostavke da se masovnije koriste eusluge.

“Novim dokumentima uspostavljena je sigurnost najvišeg stepena. Nova lična karta sadrži biometrijske i lične podatke građanina, ali i čip u koji su ugrađeni sertifikati za elektronsku identifikaciju i kvalifikovani elektronski potpis. Do danas je izdata 21.521 lična karta nove generacije”, kazala je Baković.

Napomenula je da je cilj uvođenja električnih dokumenata je da komunikacija građana sa državom bude efikasnija i kvalitetnija.

Predstavnik Ministarstva pravde, Darko Kovačević, jasno je istakao da nas je pandemija brže gurnula u digitalizaciju.

“Ministarstvo je prepoznato kao institucija koja se posvetila ovom dijelu i među vodećim smo institucijama po broju usluga eUprave, te da je aktivno ukupno tridesettri usluge”, kazao je Kovačević.

Napomenuo je da postoje i usluge koje nijesu u potpunosti elektronske, te naglasio da usluge treba učiniti transparentnijim za građane, da sve to realizuje na brži i efikasniji način.

Stevan Ljumović iz Ministarstva zdravja, na panelu je danas naglasio značaj tri servisa.

“Servis e-zakazivanje, da građanin zakaže pregled kod izabranog ljekara. Važan servis nam je e-naručivanje, koji je imao poseban značaj. Namijenjen je  hroničnim bolesnicima. Građani su mogli da naruče odnosno da produže terapiju. Tu je i servis e-nalazi. Mogućnost da se preuzmu laboratorijski nalazi iz domova zdravljau kojima su građani dali svoje uzorke. Ovim uslugama spriječeno je oko 400.000 kontakata”, naglasio je Ljumović.

Predstavnik Glavnog grada Podgorica na panelu je bio Džemal Lekić, koji je pomenuo nekoliko najznačjanijih servisa koje nude u okviru aplikacije Moja Podgorica.

To su “Moj predmet” koji omogućava praćenje toka predmeta pametnim putem, u svakoj fazi odlučivanja. Drugi servis, kako je kazao Lekić, je “Moji porezi”.

“Glavni grad je lansirao i novi portal, gdje poseban servis je zauzeo elektronski šalter. Portal je dostupan i na enegleskom jeziku. Nudi mnoštvo interaktivnih mapa. “Izvršili smo digitalizaciju gradskog pozorišta”, kazao je Lekić, koji je istakao i značaj elektronske karte za gradski saobraćaj u Podgorici, koja je od nedavno u upotrebi.

Ministarstvo javne uprave organizovalo je drugi panel “Od šaltera do klika -eUprava za privredu”.

U fokusu je bila digitalna tarnsformacija javne uprave  i koliko je ona  značajna, posebno u toku pandemije koronavirusa.

Dušan Polović iz Ministarstva javne uprave, kazao da je u vremenu pandemije, digitalizacija izašla u prvi plan upravo zbog okolnosti u kojima smo živjeli u prethodnom periodu.

“Izdvojio bih portal koji smo napravili, a to je Coronainfo.me. Uspjeli da podignemo takav sajt na kojem moćete doći do live podataka koji su se oslanjali na podatke Instituta za javno zdravlje”, istakao je Polović.

Najavio je servis elektronske registracije preduzeća, te elektronsku naplatu administrativnih taksi, te naglasio važnost izrade Strategije digitalne transformacije ćije se donošenje očekuje u narednom periodu.

Bojana Bošković iz Ministarstva finansija ukazala se situacija promijenila unazad nekoliko godine, te da se danas prijave za poreze mogu podnijeti elektronski.

“U novim izmjenama Zakonama o PDV-u obavezna je elektronska prijava PDV. Drago mi je da privreda i građani koriste elktronske servise. Uvodimo sistem elektronskog plačanja administrativnih taksi. Uspostavlja se sistem e-licenci. Najavila bih i elektronski registar nameta. Radi se u saradnji sa EBRD-om, a to je registar svih nameta, poreske i neporeske, takse i naknade”, kazala je Bošković.

Dušan Banović,  Savjet stranih investitora Crne Gore, poručio je da je digitalna koalicija, koju je inicilral privreda zajedničko udruživanje snaga i znanja, Vlade, privrede, naučno-istraživačke i akademske zajednice, pravi put da se dođe do rješenja koji će omogućiti ubrzan ekonomski rast, jer ćemo imati konkurentniju privredu, što će unaprijediti produktivnost, i omogučiti nova radna mjesta, i ono što je bitno za razvoj digitalnih servisa, podrazumijeva promociju svih učesnika u tom procesu da bi se povećala penetracija digitalnih servisa.

Panelista u ime Privredne komore bila je Nada Rakočević, koja je kazala da su u martu formirali online upitnik prema privredi. Istakla je da je treći paket mjera učinio veliki iskorak po pitanju ICT sektora.

“Ulaganje u ICT sektor, nije namijenjen samo ICT sektoru jer on ima multiplikativan uticaj na brojne druge sektore. Digitana transformacija nije samo pitanje koje se tiče ICT i IT sektora već cjelokupnog društva i edukacije. Osnovni problem priče o digitalnoj tranformaciji je nedostakatk IT kadrova”, naglasila je Rakočević na današnjem panelu.

Prema riječima Predrag Lešića, Američka privredna Komora, kazao je da Vlada je lansirala servis kojem se ne daje dovoljo pažnje. To je servis GSB – sistem jedinstvene razmjene podataka.

“Mislim da je to kičma razvoja svih elektronskih servisa javne uprave, uključujuči vladine i opštinske servise. Radi se o tome da razni registri unutar javne administracije u realnom vremenu između sebe komuniciraju. To je izuzetno velliki napredak i osnova razvoja ove države”, kazao je Lešić.

Konferencija ,,Od šaltera do klika – završi elektronski” organizuje se u okviru projekta ,,Efikasna interna i eksterna komunikacija Strategije reforme javne uprave“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo javne uprave Crne Gore, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Izvor: CdM

O RTPV

Pročitajte i

Održan III Oldtajmer skup Pljevlja

Učestvovalo je 27 automobila iz Crne Gore. Izložba oldtajmera i proglašenje pobjednika je bila upriličena …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *