Naslovna / O nama

O nama

Lokalni javni emiter Radio televizija Pljevlja

 

84 210 Pljevlja

Ulica Obilićeva b.b.

e-mail: rtvpljevlja2@t-com.me

Marketing: rtvpljevljam@t-com.me 

telefon: +382 67 603 555

Radio televizija Pljevlja (RTPV), kao javni radio difuzni servis osnovana je Odlukom Skupštine opštine Pljevlja 11. aprila 2005. godine, kao pravni naslednik Lokalnog javnog servisa Radio Pljevlja. U Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici registrovana je 10. januara 2006. godine pod brojem 10–0000087/001.

RTPV je upisana u registar obveznika za PDV sa PIB-om 02451182 i PDV registracionim brojem 50/31-00573-8.

Skupštinа opštine Pljevljа nа sjednici 31. marta 2011. godine, usklаđаujući rаd Jаvnog rаdio difuznog servisа Rаdio televizijа Pljevljа sа Zаkonom o elektronskim medijimа („Sl. list CG“ br. 46/10) donijelа je Odluku o orgаnizovаnju Lokаlnog jаvnog emiterа Rаdio televiijа Pljevljа („Sl. list CG, opštinski propisi“ br. 14/11).

Takođe, Skupštinа opštine Pljevljа nа sjednici 9. septembra 2011. godine imenovаlа je Sаvjet RTPV, koji vrši prava osnivača. U Sаvjet su imenovаni: Nevenа Tomić, profesor, Sofijа Jelovаc, filozof, Ruždijа Strujić, profesor, Ljubo Cvijetić, diplomirani pravnik i Vlаdimir Gvozdenović, profesor. Na konstitutivnoj sjednici Sаvjet je za predsjednikа izаbrаo Ruždiju Strujića.

Sjedište RTPV je u Pljevljima, Ul. Obilićeva b.b – zgrada Akademskog centra.

Osnovna djelatnost RTPV je proizvodnja i emitovanje radijskog i televizijskog programa, posredstvom samostalnih FM i televizijskih mreža na području opštine Pljevlja (šifre djelatnosti 92200 i 64200).

Radio Pljevlja emituje program od 1995. godine na FM frekvencijama 101,3 Mhz i 94,8 Mhz a Televizija Pljevlja na 51. kanalau UHF područja i na kablovskoj mreži M-kabl.

Program se emituje u skladu sa tehničkim uslovima i na osnovu dozvola koje je izdao nadležni regulatorni organ – Dozvola za Radio Pljevlja R-09/01-J, Dozvola za Televiziju PljevljaTV-03/01-J.

Programi Radija i Televizije emituje se od 00,00 – 24,00 časova dnevno.

Struktura emitovanog programa je slijedeća:

Ušešće sopstvene produkcije u pojedinim programskim segmentima 

Učešće repriziranog programa – u % 

Informativni program – u %  15%
Zabavni program – %  70%
Sportski program – %  4%
Dječiji program – %  2%
Kulturno-umjetnički program – %  3%
Dokumentarno-obrazovni program – %  6%
Informativni program – u % 95%
Zabavni program – % 10% 
Sportski program – % 99% 
Dječiji program – % 35% 
Kulturno-umjetnički program – % 99% 
Dokumentarno-obrazovni program – % 25% 

Ušešće kupljenog programa – u %

10% 

Učešće nezavisne produkcije – u %

5%

Učešće repriziranog programa – u %

12%

Ušešće reemitovanog programa (direktnog ili odloženog emitovanja tuđeg programa ) – u %

0%

Unutrašnja organizacija RT PV obezbjeđuje funkcionisanje Javnog servisa kao jedne, upravljački, kadrovski i tehnološki funkcionalne cjeline.

Menadžerski tim čine: direktor, glavni urednik i glavni tehničar.

U RTPV su zаposlenа 2 NKV rаdnikа, 21 sа SŠS, 3 sа višom i 5 sа visokom školskom spremom. Nа novinаrskim poslovimа аngаžovаno je 13 zаposlenih, nа tehničkim 10 а nа аdministrаtivnim 8. Od ukupnog brojа zаposlenih 21 su žene.